Další projekty

 • Mrkvička –  pomáhá s ekologickou výchovou a vzděláváním pro udržitelný rozvoj pedagogům mateřských škol
   
  Zelená škola – cílem projektu je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt podporuje uvědomělé chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.
   
  Zdravá 5 – je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.
   
  Celé Česko čte dětem – celostátní osvětová  a mediální kampaň na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže
   
  Sbíráme papír s panem Popelou – je ekologická ,,soutěž,,  ve které společně sbíráme papír a šetříme životní prostředí
   
  Program rozvoje venkova – Díky MAS Podlipansko, o.p.s. získala školka finanční podporu z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 „Společně 2014+“. V rámci výzvy Občanská vybavenost na venkově školka mohla pořídit nové vybavení do tříd jako například stoly a židličky, knihovny, regály, skříně, pracovní stolečky, ale také sedací vaky či koše na tříděný odpad. Cílem školky MŠ Větrník je vytvořit dětem co nejpodnětnější prostředí, a to jak venku již v téměř dokončené přírodní zahradě, tak uvnitř ve třídách.
   

  SE SOKOLEM DO ŽIVOTA – „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky : celoroční cvičení ve školkách, kdy na začátku dostanou děti cestovní pasy a společně se svou paní učitelkou obletí všechny světové kontinenty. Na každém z nich je čeká překonávání překážek a úkolů, které prozkouší jejich odvahu a šikovnost. Po splnění dostanou do pasu razítko a cestují na další světadíl. Celá cesta je zakončená společným tancem a návratem zpět domů.