O Větrníku

Pár řádek o mateřské škole
 • Mateřská škola Větrník

  Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je mi prima. Na jaře hrám kuličky, v létě voní kytičky, na podzim si pouštím draka, v zimě stavím sněhuláka…

  V naší mateřské škole je vzdělávací činnost založena na nepřeberném množství nápadů, možností, pocitů, prožitků, odpočinku, aktivit, zvídavosti, fantazie, pokusu a omylu, které nám roční období dávají, a to jak dětem, tak učitelkám, pracovníkům školy, rodičům i veřejnosti.

 • Tak pojďte a budeme si hrát

  Mateřská škola Větrník je čtyřtřídní, postavená jako účelová budova roku 1980 na konci sídliště a blízko polí, kde máme blízko do přírody. Sama školka stojí uprostřed velké zahrady se vzrostlými stromy, kopcem pro zimní radovánky a malým bazénkem ke zchlazení se v horkých dnech.

 • Naše základní priority

  • pohodová atmosféra školy ve prospěch dítěte
  • spojení s přírodou a její ochrana
  • socializace dítěte
  • estetické cítění rozvoj nadání a talentu
  • intelektový rozvoj a rozvoj komunikace
  • rozvoj pohybových schopností
 • Mezi rodiči a školou panuje vzájemná důvěra a respekt, otevřenost, vstřícnost, porozumění a ochota spolupracovat. Mohou se kdykoliv zapojit do činnosti mateřské školy Větrník. Mají možnost vstoupit do třídy mezi děti, spolupracovat při hrách, pobývat s dětmi i při zvykání během pobytu v MŠ. Setkáváme se při třídních schůzkách, besídkách a zahradních slavnostech.

  Pokud se vyskytnou u dětí výchovné problémy nebo jsou rodiče bezradní při výchovném postupu, snaží se pedagogické pracovnice poradit, případně doporučit a domluvit konzultaci v pedagogicko-psychologické poradně v Nymburce. Tyto konzultace jsou důvěrné.

 • Zajišťujeme pro děti mimořádné aktivity

  • plavecký výcvik
  • bruslení
  • výuka anglického jazyka
  • výtvarný kroužek
  • logopedie
  • návštěva solné jeskyně
  • další kroužky dle aktuální nabídky a zájmu rodičů
 • Tradiční akce ve školním roce

  • poznávací vycházka do lesa v Pístech
  • divadelní představení v MŠ
  • divadelní představení v městském Hálkově divadle
  • lampiónový průvod - za účasti rodičů, na zahradě MŠ
  • návštěva muzea
  • návštěva skanzenu v Přerově nad Labem a v Kouřimi
  • návštěva solné jeskyně
  • výcvik policejního psa – společně se ZŠ
  • exkurze u hasičů
  • chodíme bruslit a plavat
  • slavíme Mikuláše, advent, Vánoce, Tři krále, masopust, Velikonoce, čarodějnice, Den dětí
  • pořádáme vánoční besídky a besídky ke dni matek
  • chodíme krmit labutě a jiné ptactvo
  • vynášíme Morenu
  • návštěva Planetária v Praze
  • návštěva knihovny v Nymburce
  • výlet do Jabkenické obory – život u rybníka
  • exkurze na školní statek v  Poděbradech – poznávání hospodářských zvířat
  • výlet parníkem z Poděbrad do Osečku
  • pořádáme sportovní olympiádu
  • pořádáme dopravní soutěž na koloběžkách
  • jezdíme na školu v přírodě
  • výlet do hlavního města Prahy – návštěva kulturních památek nebo divadelního představení
  • výlet do zoo v Liberci a Dvora Králové
  • pravidelná spolupráce se základní školou formou vzájemných návštěv s pestrým kulturně vzdělávacím programem
  • pěvecká vystoupení dětí z mateřské školy Větrník na přehlídkách, v ZŠ, na městském úřadě i v MŠ pro rodiče i veřejnost
  • účastníme se výtvarných soutěží
  • slavnostní rozloučení s předškoláky na městském úřadě při odchodu dětí do ZŠ
  • školní rok zakončujeme zahradní slavností s rodiči, kde pasujeme předškoláky na školáky a vítáme nové děti