Projekt šablony 2017

  • Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu „Šablony 2017“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007094, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce dětí a žáků.

    Celková výše podpory činí 2.373.656,- Kč.