Projekt Zahrada skřítka Větrníka

Informace o projektu
 • Projekt zahrady podpořila

   

  Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která podporuje proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Projekty, kterým nadace pomáhá, se realizují se zapojením učitelů, dětí i jejich rodičů a ve spolupráci s architekty a výtvarníky – od úvodního plánování až po péči o novou zahradu​.

  Naše kroky

  MŠ Větrník - jeden z vítězů grantové výzvy v roce 2018

  MŠ Větrník Nymburk se na začátku tohoto roku zapojila do grantové výzvyprogram – Zahrada hrou“.Splnila veškeré podmínky této výzvy, a tak v březnu 2018 podala žádost o podporu svého projektového záměru. Po tříkolovém hodnocení, v říjnu 2018, obdržela kladné rozhodnutí o získání nadačního příspěvku. 

  https://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/539_pristi-zahrady-hrou-pomuzeme-dalsim-peti-skolkam.html

   

  Děti, pedagogové i rodiče se tak mohou těšit na “svou” novou, vysněnou zahradu, která pro ně bude, za pomoci odborníků, proměněna přímo na míru.

  Jsme moc rádi, že jsme získali tento příspěvek, který nám pomůže proměnit naší zahradu – „zahradu skřítka Větrníka“ v podnětné prostředí pro děti a učitele. Našim cílem je u dětí vzbudit kladný vztah k přírodě, dále svobodně rozvíjet, objevovat a upevňovat jejich schopnosti. “Naše” zahrada by měla být sama o sobě jedním velkým, herním prvkem.

  — Michlová Šárka, vedoucí učitelka
 • Bludičková cesta

  Dne 31. 10. 2018 proběhla v prostorách naší MŠ (zahrada) akce s názvem “Bludičková cesta”. Děti, rodiče i jejich přátelé si mohli v tento duchařský den projít v pozdních odpoledních hodinách potemnělou zahradu, osvětlenou pouze svíčkami, lucernami a strašidláky z dýní. Společně plnili úkoly na několika stanovištích. Za každý splněný úkol děti obdržely razítko a odměnou pro ně byl malý dárek na konci této cesty. Výtěžek z této akce činí ​3.900,- Kč (dobrovolné vstupné) a poputuje na realizaci nové zahrady.

 • Poznej svoji zahradu - dílna pro děti

  Nadace proměny připravila pro naše děti program zaměřený na environmentální výchovu/vzdělávání. Akce proběhla na zahradě MŠ a setkala se s velkým úspěchem a nadšením jak u dětí, tak u pedagogů.

 • Restaurant day 2018

  Dne 4. 11. 2018 se naše MŠ zúčastnila, se svým stánkem, akce “Restaurant day”, kde jsme mohli, díky kulinářskému umění rodičů našich dětí, nabízet k prodeji slané i sladké chuťovky. Děkujeme všem rodičům a přátelům, kteří nám pomohli při přípravě této akce, jejíž výtěžek činí ​10.465,- Kč. Zvlášť děkujeme skupině “Odvázané matky”​, která nám přispěla celým svým výdělkem “Odvázané matky” z téže akce, a to finanční částkou 635,- Kč​. Děkujeme! Obě tyto částky opět poputují na realizaci projektu “Zahrada skřítka Větrníka”.

 • Přednáška pro rodiče

  Naší MŠ navštívila paní J. Říhová, projektová manažerka z nadace proměny Karla Komárka. Přednáška byla cíleně směřována pro rodiče dětí z MŠ a měla jim více přiblížit a poskytnout informace o celém projektu/nadačním programu “ZAHRADA HROU”. Velkým přínosem byly i ukázky z jiných MŠ, které prošly tímto programem a jejich zahrady mají svou “proměnu” zdárně za sebou. Zaznělo zde opakovaně, že nedílnou součástí celého procesu, je aktivní zapojení učitelů, dětí, rodičů i širší komunity včetně spolupráce s architekty a výtvarníky. 

 • Tvoření s rodiči

  Dne 29. 11. 2018 proběhla v prostorách MŠ akce nazvaná “tvoření s rodiči”. Cílem této akce bylo zapojit a vtáhnout rodiče společně s jejich dětmi do předvánoční atmosféry, která v MŠ panovala, prožívat společně radost, podpořit jejich fantazii a představivost. Pedagogové pro rodiče a jejich ratolesti připravili, ve svých třídách, “dílničky” kde vznikaly pod šikovnýma rukama krásné výtvory s vánoční a zimní tématikou.

 • Vánoční jarmark

  Dne 6. 12. 2018  jsme se se svým stánkem  zúčastnili  vánočního  jarmarku v ZŠ Letců R. A. F. ,nabízené výrobky vznikaly pod rukama našich dětí a jejich rodičů. Výtěžek z této akce činí 2 760 Kč a opět poputuje na realizaci zahrady.

 • Výběr architekta

  Pro realizaci „zahrady skřítka Větrníka“ jsme si vybraly paní architektku: Ing. arch. Danu Václavíkovou.

  Posláním naší práce je navrhnout a vytvořit pro Vás zahradu tak, aby byla součástí Vašeho života a Vašich myšlenek, Vašeho vnitřního klidu a místem k načerpání energie pro Váš život.

  Má velké zkušenosti s koordinací projektů přírodních zahrad pro Waldorfské základní školy a mateřské školy. Specializuje se na školní přírodní zahrady pro mateřské a základní školy.

  Návrhy zahrad jsou vždy specifické, k danému místu a potřebám jeho uživatelů přistupujeme individuálně. Každé místo má jiné půdní poměry, nadmořskou výšku, podnebí, polohu vůči světovým stranám, reliéf, dosavadní využívání a vegetaci, kterou musíme posoudit stejně jako zvyky a tužby lidí užívající daný pozemek.

 • Možnost zakoupení

  magnetky, klíčenky, odznaky s logem “skřítka Větrníka” v MŠ, cena 40 Kč

 • První představení studie

  Dne 4.4.2019 proběhla schůzka s ing. arch. Danou Václavíkovou, kde byla poprvé představena studie/plán naší nové zahrady. Byli přítomni členové týmu “Zahrada skřítka Větrníka”, zaměstnanci mš, zástupci města Nymburk a především zástupci “Nadace Proměny Karla Komárka”. Studie všem byla velmi podrobně představena a po projekci následovala živá diskuse co ano, co ne, proč to či ono. Ve velmi příjemné a přátelské atmosféře jsme se shodli na některých změnách či úpravách. Dalším krokem bude představení finální verze rodičům.

 • Schůzka s rodiči

  Dne 7. 5. 2019 se konala plánovaná schůzka, kde byla opět přítomná ing. arch. Dana Václavíková, členové týmu, zaměstnanci mš a především rodiče “našich” dětí. I této schůzky se zúčastnili zástupci Nadace Proměny Karla Komárka. Paní architektka zanesla do studie veškeré změny, a představila tak všem již takřka finální verzi studie naší nové zahrady. Tentokrát se po prezentaci zúčastnili diskuse především rodiče. Jejich reakce byly velmi pozitivní. Následovalo příjemné a živé debatování o průběhu celé realizace zahrady krok za krokem. TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI 🙂

 • Restaurant Day 2019

  Dne 2.6.2019 se naše mš opět zúčastnila, se svým stánkem, akce “Restaurant day, kde jsme mohli znovu, díky kulinářskému umění rodičů našich dětí, nabízet k prodeji slané i sladké chuťovky. Tímto děkujeme všem rodičům a přátelům, kteří nám pomohli při přípravě této akce, jejíž výtěžek tentokrát činí ​20 500 Kč.

  ​ Výtěžek z této akce poputuje na realizaci projektu “Zahrada skřítka Větrníka”.

 • Rozloučení se zahradou

  Dne 10.6.2019 se konala v naší mš “Zahradní slavnost”. V průběhu této letní akce jsme se symbolicky rozloučili s našimi předškoláky a zároveň přivítali mezi nás budoucí malé “větrníčky”. Závěr tohoto dne patřil ​“loučení se zahradou sk ř ítka V ě trníka”.Rodiče a přátelé školky měli možnost během dne napsat na pergamenový papír svůj vzkaz budoucím generacím. Tento pergamen, společně se symboly každé třídy (Berušky, Myšky, Kočky, Motýli) a krátkým popisem naší mš, toto vše bylo vloženo do speciálního pouzdra jako ​“poselství dalším generacím” a poté zakopáno, na pečlivě vybraném místě zahrady. HOTOVO, ZAPEČETĚNO, ZAKOPÁNO!