Školné a stravné

 • Každé dítě má svůj variabilní symbol, který je třeba uvádět vždy při platbě, aby bylo možné platbu správně identifikovat.
  Toto variabilní číslo začíná vždy číslicí 3, které značí označení mateřské školy Větrník.
 • Možné způsoby platby: složenkou a bankovním převodem

  Příkaz k úhradě z bankovního účtu

  Platbu proveďte na bankovní účet č. ú. : 9227710227/0100 KB Nymburk a uveďte variabilní číslo dítěte.

  Platba musí být provedena nejpozději k 15. dni v měsíci. Tato platba je určena vždy na měsíc následující tzn. srpen na září.

  Můžete zaplatit i více měsíců najednou.

  Před začátkem letních prázdnin si musíte předem rozmyslet, zda bude vaše dítě v tento čas navštěvovat naši mateřskou školku. Pokud nebude, na toto období stravné neplaťte.

 • Školné

  Výše školného byla stanovena pro školní rok 2023/2024ve výši 500 Kč a tato platba je nevratná.
  Je-li dítěti přidělen var. symbol č. 378, uveďte při platbě školného var. symbol 378.
  Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
 • Stravné

  Výše zálohy na stravné byla stanovena pro školní rok 2023/2024, od března je ve výši 1300 Kč.
  Při platbě stravného je variabilní symbol na konci doplněn číslicí nula.
  Je-li dítěti přidělen var. symbol č. 378, uvedťe při platbě stravného var. symbol 3780.
  Odhlašování stravy lze jen do 7.00 ráno
  viz. školní řád mateřské školy

  Přihlašování a odhlašování stravy

  Vždy koncem měsíce přihlásí školní jídelna dětem stravu na celý měsíc k celodennímu stravování (přesnídávka, oběd, svačina).

  Na stránkách www.strava.cz si budete odhlašovat nebo přihlašovat stravu. Aplikaci je možné si stáhnout do mobilního zařízení.

   

  Info k přihlášení:

  Výběr jídelny: číslo 6367

  Uživatel: prijmenijmeno

  Heslo: datum narození dítěte ve formátu DDMM

   

  Rodiče mají povinnost odhlašovat jednotlivé druhy stravy podle toho, kdy bude dítě přítomno v MŠ.

  Varianta je pouze celodenní nebo polodenní stravování (přesnídávka, oběd). Výjimku mají nové děti v režimu adaptace, které prvních 14 dní v září mohou odebírat pouze dopolední přesnídávku. Systém bohužel neumožní přihlásit pouze přesnídávku, toto udělá vedoucí školní jídelny.

  Školní jídelna odhlašuje pouze výlety!

  V době, kdy je dítě přítomno v MŠ, je povinno stravu odebrat.  Pokud ji bude mít odhlášenou, bude mu přihlášena vedoucí ŠJ.

  Odhlášky je možné provádět do 7:00 hodin daného dne.

   

          Veškeré změny (telefon, email, číslo účtu, odchod z MŠ apod.) je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny.

  Vyúčtování stravného
  Přeplatky za stravné budou zasílány rodičům na bankovní účet, nikoli v hotovosti.
  Kalkulace stravného
  (finanční limit na nákup potravin dle vyhlášky č. 107/2008 Sb.)

  Přesnídávka včetně pitného režimu 18 Kč, Oběd 30 Kč, Svačina 12 Kč,
  Celkem 60 Kč
   
  Vyúčtování plateb za stravné bude od letošního roku probíhat pouze při ukončení docházky dítěte.

      Radka Pankivová, vedoucí školní jídelny MŠ Větrník

      Mail: pankivova.vetrnik@seznam.cz