Informace k otevření MŠ od 12. 04. 2021

08.04.2021
 •  

  Vážení rodiče,

  od 12. 4. 2021 bude naše MŠ Větrník opět otevřena (do odvolání), zatím pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro mladší děti rodičů IZS a dalších zaměstnanců:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

  V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci a doprovázející osoby dítěte.  Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst.

  MŠ bude otevřena od 6:30– 16:00 hodin.

  Děti přivádějte, prosíme tak, aby se testování stihlo do 8.00 hodin, poté  bude MŠ uzavřena a proběhne dezinfekce prostor.

  Z důvodu nařízené kapacity v jedné třídě, budou fungovat 4 skupiny do 15 dětí.

  Skupiny nebudou spojovány. Rozdělení skupin bude dle tříd:

  Testování budou provádět pedagogičtí pracovníci MŠ ( nebo zákonný zástupce) v prostorách haly za přítomnosti zákonného zástupce, který musí být přítomný po celou dobu testování (15 min), než bude znám výsledek. Poté se odebere s dítětem do své třídy.

  Děti se budou testovat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek.

  Berušky + Motýlci (testování v přízemí, v hale vpravo)

  Myšky + Kočičky (testování v přízemí, v hale vlevo)

  Testovat se nemusí děti, které doloží:

  – že prodělaly COVID-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní

  – mají negativní PCR test ne starší než 48 hodin.

  Pokud rodič nesouhlasí s testováním dítěte, nebude dítě do MŠ přijato. Předškolní děti musí být, ale omluveny na email, SMS zprávou na školkový telefon.

   

  Do MŠ smí přijít jen zcela zdravé dítě- bez rýmy, bez kašle, bez teploty. V prostorách MŠ i na zahradě se doprovod dětí smí zdržovat jenom po nezbytnou dobu testování a předání dítěte.

  V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Nadále budeme na naše stránky vkládat týdenní plán aktivit pro ostatní děti.

   

  Všem děkujeme za spolupráci a pochopení.

   kolektiv MŠ Větrník