Denní program

 • Pozn.: Časy jsou orientační, program přizpůsobujeme počasí, akcím MŠ apod.

  • 06:15 – 08:45 hod
   příchod dětí do MŠ, volné spontánní zájmové aktivity dětí, ranní hry didakticky cílené činnosti skupinové a individuální, individuální péče o děti se speciálními potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, komunikační kruh, ranní pohybové a relaxační aktivity
  • 08:45 – 09:00 hod.
   hygiena, svačina
  • 09:00 – 09:45 hod.
   spontánní a didakticky zacílené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle rámcového programu a v souladu se školním a třídním vzdělávacím programem
  • 09:45 – 11:45 hod
   pobyt venku - při kterém probíhají řízené či spontánní činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle rámcového programu a v souladu se školním a třídním vzdělávacím programem s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. Pobyt venku závisí na momentálním stavu počasí. V případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity ve třídách mateřské školy zaměřené na výchovu a vzdělávání
  • 11:45 – 12:15 hod.
   hygiena, oběd
  • 12:15 - 14:15 hod.
   odpočinek (četba pohádek, spánek nebo volná relaxace, náhradní nespací aktivity)
  • 14:15 - 14:30 hod
   hygiena, svačina
  • 14:30 – 17:00 hod.
   odpolední zájmová činnost (hry, didakticky cílené činnosti, pohybové aktivity) do odchodu dětí domů