ZMĚNY STRAVOVÁNÍ OD 1.9.2022

16.05.2022
 • ŠKOLNÍ JÍDELNA MŠ VĚTRNÍK NYMBURK

  Změny platné od 1. 9. 2022

  Pokyny ke stravování

   

  Placení stravného – Stravné se platí zálohově 1000,- Kč měsíčně, platí se předem, úhradou z účtu nebo složenkou na účet ZŠ, vždy nejpozději k 20. dni v měsíci na následující měsíc (příklad: v srpnu na září).

  Číslo účtu ZŠ: KB-9227710227/0100

  Platba se provádí vždy s platným přiděleným variabilním symbolem s nulou na konci. Variabilní symbol obdrží každé dítě v MŠ. Stravné a školkovné plaťte prosím odděleně! Bez variabilního symbolu bude platba vrácena zpět. 

   

   

  Přihlašování a odhlašování stravyNově!                                                

  Vždy koncem měsíce přihlásí školní jídelna dětem stravu na celý měsíc k celodennímu stravování (přesnídávka, oběd, svačina).

  Emailem obdrží rodiče odkaz na přihlášení do aplikace www.strava.cz, aplikaci je možné si stáhnout do mobilního zařízení, PC apod.

   

  Rodiče mají povinnost odhlašovat jednotlivé druhy stravy, podle toho, kdy bude dítě přítomno v MŠ.

  Varianta je pouze celodenní nebo polodenní stravování (přesnídávka, oběd).

  Školní jídelna odhlašuje pouze výlety!

  V době, kdy je dítě přítomno v MŠ, je povinno stravu odebrat.  Pokud ji bude mít odhlášenou, bude mu přihlášena vedoucí ŠJ.

  Odhlášky je možné provádět do 7:00 hodin daného dne.

   

   

  Vyúčtování – V aplikaci je k vidění stav konta strávníka, dále je každý měsíc do emailu zasílán přehled stravování za celý měsíc, potvrzení o přijaté platbě nebo informace o nedostatečné výši konta strávníka. Je tedy možnost další zálohové platby přizpůsobit stavu konta, aby se netvořily zbytečné přeplatky.

  Vyúčtování bude probíhat 2x ročně (v lednu a v červnu), pouze převodem na zvolený účet. Předškolním dětem bude stav konta dorovnán v září.

   

          Veškeré změny je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny (telefon, email, banka, odchod z MŠ apod.).

  Ceny stravného platné od 1. 9. 2022

  Přesnídávka 15 Kč (včetně pitného režimu 5 Kč)

  Oběd 25 Kč

  Svačina 10 Kč

   

  Celodenní strava 50 Kč

  Polodenní strava 40 Kč

   

   

      Radka Pankivová, vedoucí školní jídelny MŠ Větrník

      Mail: pankivova.vetrnik@seznam.cz