Fond kultury

 • Výše kulturního fondu byla stanovena pro školní rok 2021/2022 ve výši 2 500 Kč.
  Platbu proveďte do konce září.
 • Možné způsoby platby

  Složenkou

  Na složenku doplňte jméno dítěte, adresu a variabilní symbol. Do kolonky "Zpráva pro příjemce" napište vždy fond kultury.

  Příkaz k úhradě z bankovního účtu

  Platbu proveďte na bankovní účet č.: 9227710227/0100 KB Nymburk a opět nezapomeňte uvést variabilní číslo dítěte (300 + 3 místný kód dítěte).